Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie stosowania przez pracodawców nowoczesnych środków techniki w celu kontrolowania pracowników z dnia 2008-12-08.

Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/561580/07/III/805.3 RZ
Data sprawy:
2008-12-08
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie stosowania przez pracodawców nowoczesnych środków techniki w celu kontrolowania pracowników.

W kręgu zainteresowań Rzecznika pozostają zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w stosunkach pracy, w szczególności zaś kwestie dotyczące prawnych aspektów kontroli pracowników przy użyciu nowoczesnych środków techniki. W sprawie braku stosownych rozwiązań prawnych regulujących powyższe kwestie Rzecznik występował w 2008 roku dwukrotnie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Pismem z dnia 14 lipca 2008 r. Minister poinformował Rzecznika, iż kwestia stosowania nowoczesnych technologii w stosunkach pracy - w tym systemów biometrycznych, wykrywaczy kłamstw, czy też programów kontrolujących elektroniczną pocztę pracowników - będzie przedmiotem obrad Zespołu Prawa Pracy i Układów Zbiorowych przy Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, a rozpoczęcie prac legislacyjnych, jak i ich zakres jest uzależniony od wyników prac tego Zespołu. W ostatnim czasie Rzecznik powziął wiadomość o uchyleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w sprawie o usunięcie cyfrowej bazy linii papilarnych prowadzonej pod sygn. akt II SA/Wa 903/08, decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o nakazie przywrócenia stanu zgodnego z prawem przez jedną z mławskich firm. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z prośbą o dokładne przedstawienie sprawy oraz o przekazanie kopii powyższego wyroku z uzasadnieniem.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: