Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej chorób przenoszonych drogą płciową z dnia 2008-12-11.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/580991/08/X/108.21 RZ
Data sprawy:
2008-12-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej chorób przenoszonych drogą płciową.

Nawiązując do dotychczasowej korespondencji w sprawie sytuacji epidemiologicznej chorób przenoszonych drogą płciową (RPO-580991-X/08 z dnia 8 lutego 2008 r., odpowiedź z dnia 11 marca 2008 r.), Rzecznik wyraził satysfakcję z finalizowania procesu legislacyjnego nowej ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. We wcześniejszym wystąpieniu Rzecznik zwrócił się o spowodowanie zweryfikowania szeroko rozumianej polityki w zakresie zapobiegania chorobom szerzącym się drogą płciową, powołując się na dane z raportu Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W odpowiedzi uznano, iż obawy co do załamania się nadzoru nad chorobami przenoszonymi drogą płciową nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Tymczasem listopadowy meldunek Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH i Głównego Inspektoratu Sanitarnego o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach przynosi niepokojącą informację o sytuacji epidemiologicznej chorób przenoszonych drogą płciową w 2007 r. Polityka państwa w zakresie zwalczania chorób przenoszonych drogą płciową powinna uwzględniać ich społeczny charakter i zapewnić środki finansowe konieczne do bezpłatnego leczenia, badań profilaktycznych i działań edukacyjnych. Udokumentowane informacje z raportu i stanowisko przedstawione w odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia wykazują zasadnicze rozbieżności. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o udzielenie wyjaśnień i informacji w sprawie podjętych działań.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: