Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa ZUS w sprawie spłaty należności z tytułu składek osób, które pobierały zasiłek macierzyński lub przebywały na urlopie wychowawczym i prowadziły jednocześnie działalność pozarolniczą z dnia 2008-12-10.

Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/603732/08/III/303.4 RZ
Data sprawy:
2008-12-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa ZUS w sprawie spłaty należności z tytułu składek osób, które pobierały zasiłek macierzyński lub przebywały na urlopie wychowawczym i prowadziły jednocześnie działalność pozarolniczą.

Rzecznik z zadowoleniem przyjął zapowiedź odstąpienia przez ZUS od żądania zapłaty odsetek za należności z tytułu składek, egzekwowane od osób, które pobierając zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub przebywając na urlopie wychowawczym prowadziły jednocześnie działalność pozarolniczą. Działania te mają objąć okres od stycznia 1999 r. do maja 2001 r. Końcowa data spowodowana jest zmianą przepisów ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które weszły w życie 18.05.2001 r.

Tymczasem, na tle interpretacji art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nadal zapadały rozbieżne wyroki Sądu Najwyższego. Dopiero uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23.05.2006 r. (sygn. III UZP 2/06), podjęta na wniosek Rzecznika, rozstrzygnęła jednoznacznie kwestię obowiązku ubezpieczeń społecznych osób, które pobierając zasiłek macierzyński albo zasiek w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub przebywając na urlopie wychowawczym prowadziły jednocześnie działalność pozarolniczą. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia dalszych decyzji korzystnych dla zainteresowanych, a w szczególności objęcia korzystnymi zasadami w zakresie spłaty należności z tytułu składek również tych osób, które pobierały zasiłek macierzyński lub przebywały na urlopie wychowawczym i prowadziły jednocześnie działalność pozarolniczą w okresie do podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: