Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie możliwości funkcjonowania w Polsce izb porodowych z dnia 2008-12-10.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/601187/08/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2008-12-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie możliwości funkcjonowania w Polsce izb porodowych.

Rzecznik, po zapoznaniu się z doniesieniami środków masowego przekazu w sprawie zamiaru zaprzestania kontraktowania świadczeń zdrowotnych z Izbą Porodową w Lędzinach (m.in. artykuły zamieszczone w "Gazecie Wyborczej" z dnia 21 i 24 października 2008 r. pt. "Zamknąć Anioły, bo nie operują" i "Lędziny: Tu się rodzą całe rodziny"), postanowił podjąć postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwości funkcjonowania w Polsce izb porodowych oraz korzystania ze świadczeń tych izb w ramach środków publicznych. Z wyjaśnień udzielonych dnia 20 listopada 2008 r. przez Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz z treści artykułu "NFZ likwiduje Anioły - izbę porodową w Lędzinach", zamieszczonego w "Gazecie Wyborczej" z dnia 29-30 listopada 2008 r. wynika, że Izba Porodowa w Lędzinach nie uzyska kolejnej umowy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz ubezpieczonych. Podkreślenia wymaga fakt, że obowiązujące przepisy nie zawierają regulacji dotyczących funkcjonowania izb porodowych jako pozaszpitalnych form opieki okołoporodowej. Rzecznik stwierdził w wystąpieniu, iż niezależność i samodzielność położnej w zakresie prowadzenia i przyjęcia porodu fizjologicznego, gwarantowana w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, nie znajduje potwierdzenia w innych przepisach i w efekcie prowadzi do ograniczenia roli położnej w prowadzeniu pozaszpitalnej opieki okołoporodowej, która - jak się wydaje - spełnia oczekiwania kobiet rodzących. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o stanowisku Ministra Zdrowia w sprawie możliwości rozwoju w Polsce izb porodowych oraz w sprawie kontynuowania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych przez Izbę Porodową w Lędzianach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: