Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie stanu realizacji prac nad poprawą bezpieczeństwa zapory we Włocławku z dnia 2008-12-17.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/565317/07/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie stanu realizacji prac nad poprawą bezpieczeństwa zapory we Włocławku.

W nawiązaniu do odpowiedzi Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2008 r. na wystąpienie Rzecznika z dnia 28 września 2007 r. dotyczące stopnia wodnego we Włocławku, Rzecznik zwrócił się z prośbą o udzielenie wyjaśnień w sprawie realizacji prac nad poprawą bezpieczeństwa przedmiotowej zapory. Zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiedzi, prace związane z trwałym zabezpieczeniem stopnia wodnego Włocławek są kontynuowane w ramach projektu "Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek, budowa stopnia wodnego lub progu stałego, zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania erozji na Wiśle od Nieszawy do Torunia, modernizacja wałów przeciwpowodziowych w Dolinie Ciechocińskiej, modernizacja stopnia wodnego we Włocławku". Rzecznik zwrócił się także o informacje dotyczące pozyskiwania dodatkowych środków na realizację przedmiotowego projektu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: