Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie naruszenia praw autorskich Jerzego Hoffmana przez sąd ukraiński z dnia 2008-12-17.

Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/602346/08/IV/413 RZ
Data sprawy:
2008-12-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie naruszenia praw autorskich Jerzego Hoffmana przez sąd ukraiński.

Z informacji prasowych wynika, że Republika Ukrainy nie zapewnia odpowiedniej ochrony praw autorskich twórców, których dzieła są w tym kraju wykorzystywane na różnych polach eksploatacji. W wyniku tego naruszane są prawa również polskich twórców, o czym może świadczyć szeroko komentowany, przegrany proces Jerzego Hoffmana o wynagrodzenie za emitowanie w telewizji i wydawanie na płytach DVD filmów, które wyreżyserował. W artykule zamieszczonym na portalu Gazeta.pl wskazuje się, iż podstawą oddalenia roszczeń Jerzego Hoffmana było uznanie przez sąd, iż reżyser nie jest podmiotem prawa autorskiego. Tymczasem w umowach międzynarodowych, które ze względu na międzynarodowy obieg dóbr kultury wyznaczają podstawowe standardy ochrony praw własności intelektualnej, zastrzega się wyraźnie wyłączne prawa twórcy dzieła do korzystania z niego i rozporządzania nim, a w tym prawo do wynagrodzenia za jego używanie. Podstawowy traktat w tej materii, jakim jest Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych podpisany przez Republikę Ukrainy w dniu 25 lipca 1995 r., zapewnia, iż autor (twórca) dzieła korzysta z ochrony swoich praw we wszystkich Państwach, które sygnowały tą umowę. W związku z pojawiającymi się przypuszczeniami, iż Republika Ukrainy nie respektuje wiążących ją umów międzynarodowych i narusza prawa obywateli polskich, Rzecznik zwrócił się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zbadanie powyższego problemu i wskazanie, czy planowane są działania zmierzające do zagwarantowania właściwej ochrony praw autorskich polskich twórców na terenie Republiki Ukrainy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: