Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zapewnienia efektywnych form pomocy obywatelom polskim poszukującym pracy lub już zatrudnionym w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego z dnia 2008-12-29.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/536046/06/III/805 RZ
Data sprawy:
2008-12-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zapewnienia efektywnych form pomocy obywatelom polskim poszukującym pracy lub już zatrudnionym w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jednym z priorytetów w sprawowaniu urzędu Rzecznika jest zapewnienie efektywnych form pomocy obywatelom polskim poszukującym pracy lub już zatrudnionym w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Rzecznik przedstawił najwyższym władzom państwowym (Prezydentowi, Marszałkom Sejmu i Senatu, Prezesowi Rady Ministrów) oraz ministrom Pracy i Polityki Społecznej oraz Spraw Zagranicznych, inicjatywę utworzenia stanowiska "oficera łącznikowego" przy ministrach pracy i/lub przy organach nadzorujących warunki zatrudnienia na terenie poszczególnych państw EOG, którego celem działania byłoby monitorowanie sytuacji Polaków na miejscowych rynkach pracy i "uczulanie" władz na ich problemy. Inicjatywa ta uzyskała zasadniczą akceptację. Alternatywą instytucji "oficera łącznikowego" miało być stworzenie instytucji konsula do spraw pracy (powoływanego w porozumieniu lub też za zgodą ministra do spraw pracy). Niestety, dotychczas stanowiska te nie zostały utworzone. Ostatnio Rzecznik uzyskał informację, że w trakcie prac nad programem "Bliżej pracy, bliżej Polski" Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało utworzenie przy ambasadach Rzeczypospolitej Polskiej "stanowisk ds. migrujących za pracą obywateli polskich", których funkcjonowanie miało być finansowane z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt nie został jednak zrealizowany z powodu braku funduszy. Jednocześnie Minister Spraw Zagranicznych nadal popiera ideę utworzenia stanowisk wnioskowanych przez Rzecznika oraz deklaruje udzielenie wszelkiej pomocy przy ich tworzeniu. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości zrealizowania przedstawionego przedsięwzięcia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: