Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie stosowania homeopatii przez lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 2008-12-19.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/603791/08/X/108.6.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-19
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie stosowania homeopatii przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Rzecznik otrzymał wnioski Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Homeopatii i Homotoksykologii oraz 68 lekarzy, kwestionujące stanowisko Nr 7/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie stosowania homeopatii i pokrewnych metod przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizowania szkoleń w tych dziedzinach. Naczelna Rada Lekarska negatywnie oceniła stosowanie homeopatii i pokrewnych nienaukowych metod przez niektórych lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizowanie szkoleń w tych dziedzinach. Z informacji przekazanych Rzecznikowi wynika ponadto, że w stosunku do lekarzy zajmujących się homeopatią wszczynane są postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Tymczasem, ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, dopuszcza do obrotu w Polsce produkty lecznicze homeopatyczne, co umożliwia ich stosowanie przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz lekarzy weterynarii. Ustawa zakłada jednocześnie, że produkty lecznicze homeopatyczne, które są podawane doustnie lub zewnętrznie, w oznakowaniu i ulotce nie zawierają wskazań do stosowania oraz charakteryzują się odpowiednim stopniem rozcieńczenia - podlegają uproszczonej procedurze dopuszczenia do obrotu i nie wymagają dowodów skuteczności terapeutycznej. Pomimo tego, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, w wykazie specjalności lekarskich i lekarsko - dentystycznych, nie zawiera homeopatii, uniemożliwiając tym samym odpowiednie kształcenie lekarzy homeopatów. W związku z powyższym w praktyce lekarskiej, w związku ze stosowaniem homeopatii, występuje rozbieżność stanowisk, której nie da się rozstrzygnąć bez odpowiedniej interwencji Ministra Zdrowia. Rzecznik zwrócił się o wyrażenie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: