Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 26 listopada 2008 r. stwierdzające niedopuszczalność wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24 października 2008 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej zamieszczenia w treści Raportu o likwidacji WSI, informacji, które mogą stanowić dane wrażliwe w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z dnia 2008-12-22.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/552094/07/I/116 RZ
Data sprawy:
2008-12-22
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 26 listopada 2008 r. stwierdzające niedopuszczalność wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24 października 2008 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej zamieszczenia w treści Raportu o likwidacji WSI, informacji, które mogą stanowić dane wrażliwe w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Rzecznik zarzucił ww. postanowieniu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych naruszenie: art. 183 § 1 i art. 188 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich - poprzez nierespektowanie ustawowych uprawnień Rzecznika Praw Obywatelskich, przysługujących mu jako uczestnikowi postępowania na prawach strony; art. 10 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego - poprzez niezapewnienie Rzecznikowi Praw Obywatelskich, jako uczestnikowi postępowania na prawach strony, czynnego udziału w każdym jego stadium oraz uniemożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie; art. 134 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego - polegające na nieprawidłowym jego zastosowaniu poprzez przyjęcie, iż Rzecznik nie uczestniczył w postępowaniu w I instancji w sprawie na prawach strony, co w konsekwencji spowodowało stwierdzenie niedopuszczalności wniosku Rzecznika o ponowne rozpatrzenie sprawy. Rzecznik wniósł o uchylenie postanowienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 26 listopada 2008 r. stwierdzającego niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.