Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie trudności przedsiębiorców w egzekwowaniu należności z tytułu holowania i parkowania pojazdów z dnia 2008-12-19.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/529772/06/VI/6023 RZ
Data sprawy:
2008-12-19
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie trudności przedsiębiorców w egzekwowaniu należności z tytułu holowania i parkowania pojazdów.

Skarżący w listach do Rzecznika podnoszą, iż pojazdy wypadkowe, skradzione czy znalezione przez pomoc drogową, w tym pojazdy holowane na zlecenie Policji, masowo są przetrzymywane na prywatnych parkingach, natomiast organy władzy publicznej nie interesują się ich odebraniem, oraz zwrotem kosztów za holowanie

i przechowanie pojazdu. Obowiązujące przepisy przesuwają ciężar wykonania zlecenia przechowywania pojazdu na parkingu prowadzonym przez prywatne podmioty, wybrane w przetargu przez starostę na przedsiębiorców prowadzących parkingi. Do Policji należy ustalenie właściciela i jego wezwanie do odbioru pojazdu. Przepisy nie przewidują sankcji za nieustalenie właściciela pojazdu, ani nie wskazują szczególnych zasad działania w takich przypadkach. W praktyce nieustalenie właściciela przez Policję po upływie 6 miesięcy od dnia przekazania pojazdu na parking pozwala na przyjęcie, iż pojazd został porzucony w celu wyzbycia się go, i powoduje przejęcie pojazdu przez Skarb Państwa z mocy ustawy. Jednocześnie nieustalenie właściciela pojazdu uniemożliwia przedsiębiorcy dochodzenie kosztów holowania i parkowania pojazdu w okresie od dnia zdarzenia do dnia upływu terminu 6 miesięcznego. Zdaniem Rzecznika przepisy powinny wyraźnie wskazywać podmiot właściwy do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi, a następnie z jego przechowywaniem na parkingu. Konsekwencją tej regulacji i jej uzupełnieniem powinno stać się wyraźne uregulowanie przez ustawodawcę zasad pokrywania kosztów parkowania pojazdów, które nie zostały z parkingu odebrane w terminie 6 miesięcy od dnia zdarzenia i wyodrębnieniem regulacji dotyczącej rozliczania kosztów postępowania w przypadkach, w których stan techniczny pojazdów umożliwia jedynie ich złomowanie.

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie trudności przedsiębiorców w egzekwowaniu należności z tytułu holowania i parkowania pojazdów.

Skarżący w listach do Rzecznika podnoszą, iż pojazdy wypadkowe, skradzione czy znalezione przez pomoc drogową, w tym pojazdy holowane na zlecenie Policji, masowo są przetrzymywane na prywatnych parkingach, natomiast organy władzy publicznej nie interesują się ich odebraniem, oraz zwrotem kosztów za holowanie

i przechowanie pojazdu. Obowiązujące przepisy przesuwają ciężar wykonania zlecenia przechowywania pojazdu na parkingu prowadzonym przez prywatne podmioty, wybrane w przetargu przez starostę na przedsiębiorców prowadzących parkingi. Do Policji należy ustalenie właściciela i jego wezwanie do odbioru pojazdu. Przepisy nie przewidują sankcji za nieustalenie właściciela pojazdu, ani nie wskazują szczególnych zasad działania w takich przypadkach. W praktyce nieustalenie właściciela przez Policję po upływie 6 miesięcy od dnia przekazania pojazdu na parking pozwala na przyjęcie, iż pojazd został porzucony w celu wyzbycia się go, i powoduje przejęcie pojazdu przez Skarb Państwa z mocy ustawy. Jednocześnie nieustalenie właściciela pojazdu uniemożliwia przedsiębiorcy dochodzenie kosztów holowania i parkowania pojazdu w okresie od dnia zdarzenia do dnia upływu terminu 6 miesięcznego. Zdaniem Rzecznika przepisy powinny wyraźnie wskazywać podmiot właściwy do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi, a następnie z jego przechowywaniem na parkingu. Konsekwencją tej regulacji i jej uzupełnieniem powinno stać się wyraźne uregulowanie przez ustawodawcę zasad pokrywania kosztów parkowania pojazdów, które nie zostały z parkingu odebrane w terminie 6 miesięcy od dnia zdarzenia i wyodrębnieniem regulacji dotyczącej rozliczania kosztów postępowania w przypadkach, w których stan techniczny pojazdów umożliwia jedynie ich złomowanie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: