Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. na bezczynność Wojewody z dnia 2008-12-22.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/594828/08/IV/4003.5 RZ
Data sprawy:
2008-12-22
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. na bezczynność Wojewody.

Rzecznik zarzucił rażące naruszenie art. 35 § 3 k.p.a. przez przekroczenie terminów do załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym i wniósł o zobowiązanie Wojewody do wydania decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta z dnia 23 marca 2007 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "P." pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażami podziemnymi.

 


Data odpowiedzi:
2010-11-09
Opis odpowiedzi:Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 17 kwietnia 2009 r., sygn. akt VII SAB/Wa 4/09).