Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pomocy Polakom wracającym do kraju z emigracji zarobkowej z dnia 2009-01-06.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/605842/09/III/8005 RZ
Data sprawy:
2009-01-06
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pomocy Polakom wracającym do kraju z emigracji zarobkowej.

Ze względu na pogorszenie sytuacji gospodarczej i wzrost poziomu bezrobocia, zwłaszcza w krajach zachodnioeuropejskich odnotowujących znaczący odsetek polskich emigrantów (Irlandia, Wielka Brytania) oraz brak perspektyw na szybkie odwrócenie się tych trendów, można oczekiwać poważnego nasilenia migracji powrotnej. Rzecznik z dużym zainteresowaniem przyjął podjętą przez instytucje rządowe inicjatywę związaną z programem wsparcia "Masz PLan na powrót". Celem tego programu jest wspieranie i ułatwianie rodakom, którzy zdecydowali się na powrót do Polski, ponownej organizacji życia w Polsce. Szczególnie cenne są w ocenie Rzecznika te elementy programu, które umożliwiają uzyskanie interaktywnych informacji od zespołu doradców i ekspertów oraz poradnik pt. "Powrotnik. Nawigacja dla powracających". Niezależnie jednak od tego potrzebne wydają się dalsze przedsięwzięcia, które przykładowo dotyczyć będą zwiększenia skuteczności działania urzędów pracy w zakresie rozwiązywania problemów znalezienia pracy osobom powracającym na polski rynek pracy. Potrzebna wydaje się rozbudowa systemu doradztwa, związanego z podjęciem własnej działalności gospodarczej. Niezbędne jest także nasilenie aktywności służb publicznych w dziedzinie udzielania pomocy na ponowne osiedlenie się rodzinom powracającym z migracji zarobkowej. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośba o przedstawienie informacji na temat planowanych działań rządu dotyczących problemów związanych z nasileniem skali migracji powrotnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: