Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sytuacji osób bezdomnych w związku z warunkami ostrej zimy z dnia 2009-01-06.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/605916/09/X/10009 RZ
Data sprawy:
2009-01-06
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sytuacji osób bezdomnych w związku z warunkami ostrej zimy.

Warunki ostrej zimy z dużymi mrozami i śniegiem są szczególnie trudne i dokuczliwe dla osób bezdomnych. Zagrożone jest zdrowie, a nawet życie tych osób, pozbawionych stałego schronienia i ciepłego posiłku. Media informują o śmiertelnych ofiarach wskutek wychłodzenia organizmu. Problem ten wymaga szczególnego zainteresowania i troski władz publicznych. Rzecznik zwrócił się więc z apelem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o szczególne uwrażliwienie podległych służb oraz organów administracji terenowej na potrzebę szczególnego zainteresowania losem osób bezdomnych na swym terenie oraz podejmowania wszelkich możliwych kroków w celu umożliwienia tym osobom funkcjonowania w obecnych warunkach, a także podejmowania niezbędnych działań interwencyjnych w wypadkach konkretnych zagrożeń.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: