Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski z dnia 2009-01-12.

Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/586888/08/X/1006 RZ
Data sprawy:
2009-01-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W odpowiedzi z dnia 25 listopada 2008 r. Minister Gospodarki poinformował Rzecznika o skierowaniu w dniu 1 września 2008 r. do konsultacji społecznych założeń "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku". W piśmie tym zasygnalizowano równocześnie, iż przedłożenie projektu dokumentu Radzie Ministrów do akceptacji przewidywane jest na grudzień 2008 roku. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra Gospodarki z prośbą o poinformowanie na temat obecnego etapu prac nad "Polityką energetyczną Polski do 2030 roku".

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: