Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie zagrożenia dla środowiska naturalnego nad rzeką Ner, spowodowanego w czasie wykonywania prac przy pogłębianiu rzeki z dnia 2009-01-13.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/593193/08/X/10003.3 RZ
Data sprawy:
2009-01-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie zagrożenia dla środowiska naturalnego nad rzeką Ner, spowodowanego w czasie wykonywania prac przy pogłębianiu rzeki.

W dniu 17 lipca 2008 r. Rzecznik skierował wystąpienie w sprawie istotnego zagrożenia dla środowiska naturalnego nad rzeką Ner, spowodowanego pogłębianiem tego cieku wodnego i wycinką drzew, co doprowadziło między innymi do zaniku roślinności nadbrzeżnej oraz wydatnie ograniczyło populację bytujących tam ptaków. Wskazano na zagrożenie wyginięcia wodniczki, objętej programem ochronnym "EU LIFE wodniczka". Ponadto, zasygnalizowano możliwość zaistnienia podobnych nieodwracalnych szkód w środowisku naturalnym w związku z planowanym pogłębieniem pozostałej części rzeki Ner. Pismem z dnia 6 października 2008 roku Minister Środowiska udzielił szczegółowych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie i zapewnił, że poinformuje o dalszych działaniach podjętych w tej sprawie. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o udzielenie stosownych wyjaśnień.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: