Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji zadań placówek socjalizacyjnych w zakresie zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i działań na rzecz powrotu wychowanków do rodziny z dnia 2009-01-12.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/573159/07/III/1105 RZ
Data sprawy:
2009-01-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji zadań placówek socjalizacyjnych w zakresie zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i działań na rzecz powrotu wychowanków do rodziny.

Z nadesłanych Rzecznikowi przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich informacji dotyczących oceny realizacji zadań placówek socjalizacyjnych w zakresie zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce oraz działań placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymywania przez nich kontaktów z rodzicami wynika, że najwięcej dzieci w placówkach socjalizacyjnych przebywa w województwach: śląskim (14%) mazowieckim (10%) i łódzkim (9%). Wychowankowie placówek socjalizacyjnych z tych województw stanowią więc 1/3 ogólnej liczby wychowanków w Polsce. Z tego też względu można przypuszczać, że są to rejony wymagające od organów pomocy społecznej wyjątkowego zaangażowania w pracy na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej. Tylko 24% wychowanków przebywających w placówkach zostało zgłoszonych do ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w celu przysposobienia lub umieszczenia w prorodzinnych formach opieki (rodziny zastępcze, placówki rodzinne). Szczególny niepokój budzi fakt, że aż 7% dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą adopcję nie zostało zgłoszonych do ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w celu przysposobienia.

72 % dzieci w Polsce pozostawało w placówce z zaleceniem dalszego pobytu w placówce. Ten wynik świadczy o nieskuteczności realizowanego przez samorządy i placówki planu wychowawczego. Jest to porażka w aspekcie reformy systemu opieki. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o podjęcie środków zaradczych w celu skuteczniejszej ochrony praw dzieci - wychowanków placówek socjalizacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: