Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku prawnej możliwości rozsypywania szczątków pochodzących ze spopielania zwłok w ogrodach pamięci, urządzanych na terenach cmentarzy z dnia 2009-01-14.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/569428/07/X/10005 RZ
Data sprawy:
2009-01-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku prawnej możliwości rozsypywania szczątków pochodzących ze spopielania zwłok w ogrodach pamięci, urządzanych na terenach cmentarzy.

W piśmie z dnia 14 maja 2008 r. Minister Infrastruktury poinformował Rzecznika, iż problem stworzenia prawnych możliwości rozsypywania spopielonych szczątków ludzkich w urządzonych na terenach cmentarzy ogrodach pamięci zostanie uwzględniony w toku prac nad nowelizacją ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o poinformowanie o stanie prac legislacyjnych w tym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: