Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie raportu Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii na temat wzrastających antypolskich nastrojów w Wielkiej Brytanii i programu mającego na celu pomoc w integracji polskich imigrantów z lokalnymi społecznościami w tym kraju z dnia 2009-01-26.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/606407/09/III/8015 RZ
Data sprawy:
2009-01-26
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie raportu Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii na temat wzrastających antypolskich nastrojów w Wielkiej Brytanii i programu mającego na celu pomoc w integracji polskich imigrantów z lokalnymi społecznościami w tym kraju.

Zjednoczenie Polskie - największa organizacja polonijna w Wielkiej Brytanii - ogłosiło w styczniu 2009 r. raport, z którego wynika, że liczba przypadków agresji słownej i przemocy fizycznej na tle uprzedzeń narodowościowych i antypatii do Polaków wzrosła na Wyspach w 2008 r. o 20 proc. w porównaniu z rokiem 2007. Z treści raportu wynika, że najgorsza jest sytuacja polskich imigrantów mieszkających na wsi i w małych miejscowościach. Ponad 2/3 incydentów opisywanych w publikacjach miało miejsce w małych środowiskach lokalnych. Zjednoczenie Polskie przedstawiło program mający na celu pomoc w integracji polskich imigrantów z lokalnymi społecznościami. Założenia tego programu to: dostarczenie adekwatnych statystyk pokazujących, jak wielu obywateli krajów przyjętych do Unii Europejskiej w 2004 r. mieszka na terenie każdego z okręgów; stworzenie większych możliwości bezpłatnej nauki języka angielskiego; zatrudnienie w lokalnych służbach publicznych (w tym w policji) większej liczby osób mówiących w języku polskim; zapewnienie "poprawnego licencjonowania" pracodawców i pośredników (zwłaszcza w branży budowlanej i cateringu); zwiększenie efektywności władz lokalnych w egzekwowaniu od właścicieli lokali "poprawnych warunków mieszkaniowych oraz warunków ich wynajmu"; przeprowadzenie stosownych akcji przez lokalną służbę zdrowia, umożliwiających "rejestrację u lekarza" wszystkim obywatelom UE. Rzecznik zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie oraz ocenę możliwości współpracy przy realizacji programu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: