Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie aktualnych prac nad wdrożeniem niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z dnia 2009-01-29.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/583174/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2009-01-29
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie aktualnych prac nad wdrożeniem niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

W dniu 21 października 2008 r. Rzecznik przekazał Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej uwagi odnośnie do projektu ustawy w sprawie wdrożenia niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (projekt z dnia 25 września 2008 r.). Przedstawiony projekt ustawy miał na celu wdrożenie szeregu dyrektyw Unii Europejskiej. Ponadto projekt zakładał nowelizację ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, która miała na celu doprecyzowanie właściwości i zadań tego organu. Z drugiej strony, projekt przewidywał powołanie Generalnego Inspektora do Spraw Równego Traktowania, co spotkało się ze sceptyczną oceną, wyrażoną nie tylko przez Rzecznika. W kolejnym wystąpieniu Rzecznik zwrócił się o poinformowanie go o aktualnym stanie wdrożenia dyrektyw, które miały być implementowane w drodze przyjęcia ustawy w sprawie wdrożenia niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz, czy podtrzymane zostaje zamierzenie wystąpienia z inicjatywą zmiany ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, w zakresie proponowanym w projekcie z dnia 25 września 2008 r.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: