Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o ponowne rozpatrzenie sprawy załatwionej decyzją z dnia 10 grudnia 2008 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Starosty O. z dnia 11 czerwca 2008 r. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia Burmistrzowi O. na wycięcie 1.685 sztuk drzew z dnia 2009-01-08.

Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/548984/07/X/10001.1 RZ
Data sprawy:
2009-01-08
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o ponowne rozpatrzenie sprawy załatwionej decyzją z dnia 10 grudnia 2008 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Starosty O. z dnia 11 czerwca 2008 r. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia Burmistrzowi O. na wycięcie 1.685 sztuk drzew.

Rzecznik wniósł o ponowne rozpoznanie sprawy, uchylenie w całości decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 grudnia 2008 roku (znak: KO.462-137/08) odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Opoczyńskiego z dnia 11 czerwca 2008 roku (znak:OŚZ.III.6131/09/08), odmawiającej wydania zezwolenia na wycięcie 1.685 sztuk drzew sosny, rosnących na działce o obszarze 0,19 ha i stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Opoczyńskiego.Skarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego Rzecznik zarzucił naruszenie art. 6, art. 7, art. 11, art. 107 § 1 i 3 oraz art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, a także art. 2 i 7 Konstytucji RP.

 


Data odpowiedzi:
2009-06-09
Opis odpowiedzi:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (decyzja z dnia 9 lutego 2009 r., nr KO.462-4/09).