Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyki zlecania Policji przez kuratorów zawodowych przeprowadzania wywiadu środowiskowego z dnia 2009-02-11.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/602060/08/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyki zlecania Policji przez kuratorów zawodowych przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

Pracownicy Biura Rzecznika przeprowadzili kontrolę przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV. W trakcie wizytacji funkcjonariusze wskazali na problem zlecania Policji przez kuratorów przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Sądy nakazują przeprowadzenie takiego wywiadu kuratorom, którzy zwracają się z tym samym zleceniem do Policji. W praktyce, wyznaczony funkcjonariusz, najczęściej dzielnicowy, realizuje, zlecone kuratorowi przez sąd, czynności służbowe. Natomiast w świetle obowiązujących przepisów kurator może jedynie żądać pomocy Policji w wykonywaniu czynności służbowych, nie może jednak przerzucać swoich obowiązków na Policję. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: