Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyjętej przez organy rentowe praktyki ustalania długości okresu pracy górniczej, który ma wpływ uzyskanie prawa do emerytury górniczej lub powszechnego wieku emerytalnego z dnia 2009-02-13.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/608562/09/III/3003.6.2 RZ
Data sprawy:
2009-02-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyjętej przez organy rentowe praktyki ustalania długości okresu pracy górniczej, który ma wpływ uzyskanie prawa do emerytury górniczej lub powszechnego wieku emerytalnego.

Rzecznik jest adresatem skarg od górników będących honorowymi dawcami krwi oraz związków zawodowych. Skargi dotyczą przyjętej przez organy rentowe praktyki ustalania długości okresu pracy górniczej, który ma wpływ uzyskanie prawa do emerytury górniczej lub powszechnego wieku emerytalnego. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy. Z napływających skarg wynika, że organy rentowe przy ustalaniu długości okresu pracy górniczej odmawiają zaliczania usprawiedliwionej nieobecności w związku z oddawaniem krwi. Praktyka ta jest szczególnie dotkliwa przy ustalaniu prawa do emerytury bez względu na wiek (art. 50e oraz art. 48 uprzednio obowiązujących przepisów) oraz przy obniżaniu wieku emerytalnego (art. 39 ustawy emerytalnej). Przyjęty sposób rozliczania okresu pracy pod ziemią powoduje, że wykazanie w miesiącu choćby jednego usprawiedliwionego dnia nieobecności z powodu oddawania krwi, skutkuje brakiem możliwości zaliczenia całego miesiąca do pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Rzecznika zwrócił się z prośbą o wyrażenie stanowiska w sprawie możliwości należałoby zmiany sposobu rozliczania tzw. dniówek zjazdowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: