Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości wstrzymania prac nad reformą systemu opieki na dzieckiem z dnia 2009-02-16.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/607667/09/III/11005.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości wstrzymania prac nad reformą systemu opieki na dzieckiem.

Jednym z priorytetów działania Rzecznika jest doprowadzenie do takich przekształceń w systemie opieki nad dzieckiem, które przyczyniać się będą do utrzymania dziecka w naturalnym środowisku rodziny biologicznej. Wymagać to będzie w szczególności rozszerzenia zakresu pomocy rodzicom, którzy mają problemy z wypełnianiem swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Rzecznik uzyskał informację, że podjęto prace nad projektem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem oraz zapowiedź, że projekt ustawy zostanie skierowany do Sejmu w pierwszym kwartale 2009 r. Ostatnie doniesienia prasowe (np. publikacja pt. "Może nie być pieniędzy na rodzinne domy dziecka" w "Dzienniku" z dnia 23 stycznia 2009 r.) powodują zaniepokojenie możliwością wstrzymania prac nad reformą systemu opieki nad dzieckiem. Rozumiejąc obecną sytuację związaną z kryzysem finansowym Rzecznik zaznaczył, iż polityka w sferze zabezpieczenia praw dzieci i rodziny winna pozostawać pod szczególną ochroną.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: