Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie projektowanych zmian Kodeksie karnym wykonawczym z dnia 2009-03-12.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/572925/07/VII/7013 RZ
Data sprawy:
2009-03-12
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie projektowanych zmian Kodeksie karnym wykonawczym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: