Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie planu realizacji dotychczasowych zamierzeń resortu wobec dzieci i rodzin w związku ze zmienioną sytuacją finansową z dnia 2009-03-11.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/610441/09/III/11012 RZ
Data sprawy:
2009-03-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie planu realizacji dotychczasowych zamierzeń resortu wobec dzieci i rodzin w związku ze zmienioną sytuacją finansową.

W dniu 3 lutego 2009 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przewidującą m.in. wprowadzenie bezpłatnej obdukcji lekarskiej i wydawanie przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza pełniącego ostry dyżur bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego; zwiększenie środków finansowych dla gmin oraz samorządów wojewódzkich na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; możliwość natychmiastowego zabrania dziecka przez pracowników socjalnych z domu, w którym w wyniku przemocy zagrożone jest jego życie lub zdrowie; poprawę współpracy służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie pod nadzorem wojewody. Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o planie realizacji dotychczasowych zamierzeń resortu na rzecz dzieci i rodzin, a także o podjętych działaniach zaradczych na rzecz ochrony dzieci i rodzin znajdujących się w sytuacji największego zagrożenia skutkami kryzysu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: