Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Głównego Inspektora Weterynarii w sprawie informacji medialnych o sprowadzeniu z Irlandii mięsa skażonego dioksynami z dnia 2009-03-17.

Adresat:
GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII
Sygnatura:
RPO/604608/08/X/108.21 RZ
Data sprawy:
2009-03-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Głównego Inspektora Weterynarii w sprawie informacji medialnych o sprowadzeniu z Irlandii mięsa skażonego dioksynami.

Rzecznik podjął z urzędu postępowanie w związku z doniesieniami medialnymi o sprowadzeniu z Republiki Irlandii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mięsa skażonego dioksynami. Analiza komunikatów prasowych opublikowanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii wykazała, iż ostatni z nich został zamieszczony w dniu 30 grudnia 2008 roku. Równocześnie brak jest informacji o późniejszych działaniach służb weterynaryjnych. Rzecznik zwrócił się z prośbą o poinformowanie o działaniach służb weterynaryjnych po dniu 30 grudnia 2008 roku oraz wyjaśnienie, czy w sprawie tej planowane jest opublikowanie szczegółowego raportu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: