Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie zakresu danych osobowych żądanych podczas procesu rekrutacyjnego do przedszkoli z dnia 2009-03-17.

Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/611580/09/X/10008.2 RZ
Data sprawy:
2009-03-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie zakresu danych osobowych żądanych podczas procesu rekrutacyjnego do przedszkoli.

Rzecznik otrzymuje skargi dotyczące zgodności z prawem zakresu danych osobowych żądanych na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 lutego 2009 r. dotyczącego rekrutacji do przedszkoli. Od rodziców (opiekunów prawnych) wymaga się podania łącznych dochodów ze wszystkich źródeł przychodów za 2008 rok, osiągniętych przez wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie. Rzecznik zwrócił się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w tej sprawie i poinformowanie o jego wynikach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: