Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie braku polskiej wersji językowej normy dotyczącej prowadzenia pomiarów emisji do powietrza z instalacji spalania paliw, mimo zawartego w rozporządzeniu obowiązku jej stosowania z dnia 2009-03-17.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/610426/09/X/10003 RZ
Data sprawy:
2009-03-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie braku polskiej wersji językowej normy dotyczącej prowadzenia pomiarów emisji do powietrza z instalacji spalania paliw, mimo zawartego w rozporządzeniu obowiązku jej stosowania.

Rzecznik otrzymuje skargi dotyczące rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Na mocy tego aktu wykonawczego wprowadzono między innymi obowiązek dokonywania, co najmniej raz w roku, pomiarów emisji do powietrza z instalacji spalania paliw zgodnie z normą PN - EN 14181. Przedmiotowa norma nie jest powszechnie dostępna, albowiem nie została przetłumaczona na język polski. Tymczasem, stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji, Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim. Rzecznik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: