Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia i terapii sprawców przestępstw o charakterze seksualnym z dnia 2009-04-24.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/230517/96/VII/701 RZ
Data sprawy:
2009-04-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia i terapii sprawców przestępstw o charakterze seksualnym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: