Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie niedostosowania treści Karty Praw Pacjenta do sytuacji osób pozbawionych wolności z dnia 2009-06-03.

Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/561484/07/VII/708 RZ
Data sprawy:
2009-06-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie niedostosowania treści Karty Praw Pacjenta do sytuacji osób pozbawionych wolności.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: