Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie osób prowadzących działalność pozarolniczą, przebywających jednocześnie na urlopach wychowawczych w okresie od 1 stycznia 1999 do 31 sierpnia 2009 r z dnia 2009-06-02.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/619531/09/III/3003.5 RZ
Data sprawy:
2009-06-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie osób prowadzących działalność pozarolniczą, przebywających jednocześnie na urlopach wychowawczych w okresie od 1 stycznia 1999 do 31 sierpnia 2009 r.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: