Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku strony o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na rzecz dzieci z dnia 2009-06-18.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/607296/09/III/11013.1 RZ
Data sprawy:
2009-06-18
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku strony o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na rzecz dzieci.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił naruszenie art. 35 § 3 k.p.a. poprzez błędne przyjęcie, iż wniosek Mirosławy P. nie spełnia wymogów określonych art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i wniósł o zobowiązanie działającego z upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej do wydania w przedmiocie uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na rzecz dzieci.

 


Data odpowiedzi:
2010-03-10
Opis odpowiedzi:

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 1 października 2009 r., sygn. akt I SAB/Wa 149/09).