Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej, dotyczącej zarządu nieruchomością wspólną przez właścicieli lokali w budynku spółdzielczym (sygn. akt SK 19/09) z dnia 2009-07-09.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/618368/09/V/5006.2 RZ
Data sprawy:
2009-07-09
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej, dotyczącej zarządu nieruchomością wspólną przez właścicieli lokali w budynku spółdzielczym (sygn. akt SK 19/09).

Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 25 ust. 1 zd. pierwsze w zw. z art. 27 ust. 2 zd. drugie ustawy z dnia 15.12.2001 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19.12.2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie, w jakim wyłącza możliwość podjęcia przez właścicieli lokali uchwały, iż w zakresie zarządu nieruchomością wspólną będą ich obowiązywać przepisy ustawy o własności lokali, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 i ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

 


Data odpowiedzi:
2010-10-28
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna oddalona (wyrok z dnia 28 października 2010 r., sygn. akt SK 19/09).