Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej 'Przyjazne Państwo" w sprawie projektu przekazywania świadczeń emerytalno - rentowych wyłącznie na konto bankowe, bez pośrednictwa poczty z dnia 2009-07-16.

Adresat:
KOMISJA NADZWYCZAJNA PRZYJAZNE PAŃSTWO DO SPRAW ZWIĄZANYCH Z OGRANICZENIEM BIUROKRACJI SEJM RP
Sygnatura:
RPO/619439/09/III/3002.3 RZ
Data sprawy:
2009-07-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej 'Przyjazne Państwo" w sprawie projektu przekazywania świadczeń emerytalno - rentowych wyłącznie na konto bankowe, bez pośrednictwa poczty.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: