Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie trudności w korzystaniu z bankomatów przez osoby niepełnosprawne z dnia 2009-07-15.

Adresat:
ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH
Sygnatura:
RPO/598091/08/VI/614 RZ
Data sprawy:
2009-07-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie trudności w korzystaniu z bankomatów przez osoby niepełnosprawne.

Do Rzecznika zwracają się osoby niepełnosprawne przedstawiając problemy, na jakie napotykają korzystając z bankomatów. Przede wszystkim wymienione osoby zwracają uwagę, iż bankomaty, ze względu na wysokość, na której są instalowane, nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Ponadto nie są instalowane bankomaty z funkcją głosową, umożliwiającą korzystanie z tego urządzenia przez osoby niewidome. Powoduje to, iż osoby niepełnosprawne nie mogą korzystać z usług oferowanych przez banki z zastosowaniem bankomatów. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Prezesa Związku Banków Polskich z prośbą o informację, czy problem obsługi osób niepełnosprawnych jest dostrzegany przez banki, a także - w przypadku odpowiedzi pozytywnej - o informację, czy i jakie działania podejmują banki w celu rozwiązania tego problemu.

Wystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie trudności w korzystaniu z bankomatów przez osoby niepełnosprawne.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: