Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Artura T. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w B z dnia 2009-06-01.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/584308/08/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-06-01
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Artura T. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w B.

Rzecznik zarzucił temu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa materialnego, a mianowicie art. 24 § 1 k.k.w., polegające na błędnym uznaniu, iż możliwe jest na zasadach określonych w tym przepisie uchylenie wydanego z oczywistą obrazą art. 69 § 1 k.k. w postępowaniu wykonawczym na podstawie art. 152 k.k.w. postanowienia o warunkowym zawieszeniu wykonania kary trzech lat pozbawienia wolności. Rzecznik wniósł o wstrzymanie wykonania kary i uchylenie zaskarżonego orzeczenia.