Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad podziału środków Narodowego Funduszu Zdrowia na poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ z dnia 2009-08-28.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/595175/08/X/10018.1.1 RZ
Data sprawy:
2009-08-28
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad podziału środków Narodowego Funduszu Zdrowia na poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ.

Do Rzecznika wpływają wnioski organów administracji samorządowej województw oraz okręgowych izb lekarskich, w których podejmowana jest sprawa zasad podziału środków Narodowego Funduszu Zdrowia na poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ. Wnioskodawcy wskazują że obowiązujący system podziału środków na pokrycie kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej kierowanych do poszczególnych województw, uzależniający wysokość tych środków od przeciętnego miesięcznego dochodu do dyspozycji gospodarstwa domowego w danym województwie, wyraźnie dyskryminuje województwa o niższych dochodach mieszkańców, co w konsekwencji przekłada się na nierówny dostęp do świadczeń. Z wcześniejszej korespondencji prowadzonej przez Biuro Rzecznika w przedmiotowej sprawie wynikało, że w Ministerstwie Zdrowia podjęte zostały prace nad stosownym projektem zmian przepisów regulujących tę kwestię. Rzecznik zwrócił się o informację na temat zakresu planowanych zmian i przewidywanego terminu wejścia nowych rozwiązań w życie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: