Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad finansowania opieki długoterminowej z dnia 2009-08-31.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/627987/09/X/10018.1.3 RZ
Data sprawy:
2009-08-31
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad finansowania opieki długoterminowej.

Rzecznik otrzymuje listy, w których podnoszone są wątpliwości, co do treści zarządzenia Nr 96/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna oraz odnośnie pisma Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lipca 2009 r. dotyczącego kwalifikowania pacjentów według skali Barthel. Zdaniem skarżących, wprowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia zasada finansowania omawianych świadczeń zdrowotnych z uwagi na formę karmienia pacjenta, jest nieracjonalna i nie znajduje należytego uzasadnienia w ponoszonych kosztach. Zasada ta może prowadzić do nadużywania przez zakłady opieki zdrowotnej karmienia pacjentów przez sondę, a zatem dodatkowej uciążliwości dla pacjentów, jako, że ta forma karmienia pacjenta jest znacznie wyżej wyceniana przez Narodowy Fundusz Zdrowia niż karmienie tradycyjne (przez personel zakładu, opiekuna pacjenta). W opinii skarżących, powyższa zasada finansowania świadczeń, a także wymogi stawiane świadczeniodawcom w zakresie zatrudnienia personelu oraz wyposażenia w sprzęt i urządzenia medyczne, prowadzą do zapaści finansowej świadczeniodawców, m.in. zakładów opiekuńczo - leczniczych. Rzecznik zwrócił się z prośbą o poinformowanie o stanowisku Ministra Zdrowia w omawianej sprawie oraz odnośnie działań i zamierzeń resortu w kwestii rozwiązania sygnalizowanych problemów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: