Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Sp. z o.o., dotyczącej zasad zwrotu uiszczonej opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego (sygn. akt SK 30/09) z dnia 2009-09-04.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/624489/09/IV/401.3 RZ
Data sprawy:
2009-09-04
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Sp. z o.o., dotyczącej zasad zwrotu uiszczonej opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego (sygn. akt SK 30/09).

Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 28 lipca o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie, w jakim wskazany przepis prawa pozbawia stronę postępowania nieprocesowego wszczętego z urzędu możliwości uzyskania zwrotu opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przypadku jej uwzględnienia z powodu nieoczywistego naruszenia prawa, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji RP.

 


Data odpowiedzi:
2013-03-07
Opis odpowiedzi:
Skarga częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt SK 30/09).