Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania zakażeń, ze szczególnym uwzględnieniem populacji dzieci i młodzieży szkolnej, związanych z grypą wywoływaną przez wirus A (H1N1) z dnia 2009-09-14.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/606966/09/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-09-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania zakażeń, ze szczególnym uwzględnieniem populacji dzieci i młodzieży szkolnej, związanych z grypą wywoływaną przez wirus A (H1N1).

W szkołach zapowiadane są szkolenia, podczas których nauczyciele poinformują uczniów i ich rodziców, jak zapobiegać szerzeniu się zakażeń wirusem grypy A (H1N1). Na początku września informacje te miały trafić do szkół w formie ulotek. Tymczasem w żadnej informacji nie można doszukać się zadań, które w sytuacji zagrożenia epidemicznego w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych Ministerstwo Zdrowia stawia do wykonania przed lekarzami i pielęgniarkami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami. Wydaje się, że w obliczu zagrożeń epidemicznych istnieje nagląca potrzeba ponownego przeanalizowania przez resort zdrowia argumentów środowiska pediatrycznego, wniosków pokontrolnych NIK oraz postulatów Rzecznika odnośnie do poprawy organizacji, nadzoru i jakości funkcjonowania opieki zdrowotnej nad uczniami. Na ujawniane w ostatnich latach w wystąpieniach Rzecznika i sygnalizowane aktualnie przez media niedostatki w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych nakładają się problemy ze szczepieniami ochronnymi oraz planowane zmiany legislacyjne. Wobec niepokojących sygnałów odnośnie do zagrożeń związanych z grypą wywoływaną przez wirus A (H1N1), Rzecznik zwrócił się o udzielenie informacji na temat zapobiegania i zwalczania tych zakażeń ze szczególnym uwzględnieniem populacji dzieci i młodzieży szkolnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: