Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie stanu prac nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie problematyki wywłaszczeń nieruchomości z dnia 2009-09-17.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/500684/05/IV/403.8 RZ
Data sprawy:
2009-09-17
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie stanu prac nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie problematyki wywłaszczeń nieruchomości.

Nawiązując do dotychczasowej korespondencji dotyczącej problematyki tzw. wywłaszczeń faktycznych, Rzecznik wyraził nadzieję, iż projektowana nowelizacja przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, doprowadzi do polepszenia rażąco niekorzystnej sytuacji osób, których prawa zostały naruszone nieprawidłowymi działaniami władzy publicznej, do czego dochodziło w szczególności przy inwestycjach prowadzonych przed wielu laty. Jednocześnie Rzecznik zwrócił się do z prośbą o udzielenie informacji o obecnym stanie prac nad projektowaną nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami i przewidywanym terminie skierowania ostatecznego projektu pod obrady Parlamentu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: