Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych stosowanych przy cukrzycy z dnia 2009-09-29.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/629378/09/X/10018.1.7 RZ
Data sprawy:
2009-09-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych stosowanych przy cukrzycy.

Po udostępnieniu przez Ministerstwo Zdrowia do wiadomości publicznej projektu zmian rozporządzenia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, do Rzecznika wpływają wnioski osób indywidualnych oraz organizacji społecznych, dotyczące wykazu leków refundowanych stosowanych przy cukrzycy. Wnioskodawcy wskazują, że mimo zapewnień ze strony Ministerstwa Zdrowia, na projektowanej liście leków refundowanych nie znalazły się insuliny analogowe o przedłużonym działaniu. Podkreślają przy tym, że stosowanie tych preparatów radykalnie podnosi efekty terapii, zmniejsza możliwość komplikacji zdrowotnych związanych z cukrzycą oraz podnosi komfort życiowy osób chorych. Rzecznik zwrócił się o wyjaśnienie przyczyn wycofania się Ministerstwa Zdrowia z zapowiadanych rozwiązań, oczekiwanych z nadzieją przez osoby chore na cukrzycę, dotyczących objęcia refundacją insulin analogowych o przedłużonym działaniu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: