Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie kontynuowania leczenia na oddziałach pediatrycznych szpitali, osób, które ukończyły 18 rok życia z dnia 2009-10-09.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/608835/09/X/10018.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-09
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie kontynuowania leczenia na oddziałach pediatrycznych szpitali, osób, które ukończyły 18 rok życia.

Po zapoznaniu się z treścią artykułu pt. "O małym Piotrku, który nie mieści się w przepisach" zamieszczonym w "Gazecie Wyborczej" z dnia 7 lutego 2009 r., Rzecznik podjął postępowanie wyjaśniające w sprawie kontynuowania leczenia na oddziałach pediatrycznych szpitali, osób, które ukończyły 18 rok życia, lecz ze względów medycznych powinny być nadal hospitalizowane na pediatrii i nadal pozostawać pod opieką pediatrów. Brak odpowiednich regulacji w omawianej sprawie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa może wpływać na decyzje oddziałów/szpitali pediatrycznych, a następnie oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, o kierowaniu dorosłych pacjentów do innych szpitali, pomimo wskazań do ich leczenia na oddziale pediatrycznym. Rzecznikowi znane są przypadki kierowania takich pacjentów przez szpitale dla dorosłych ponownie do oddziałów/szpitali pediatrycznych z powołaniem się na niemożność zapewnienia odpowiedniej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Sytuacja ta jest nie do przyjęcia z punktu widzenia praw pacjenta. Rzecznik zwrócił się z prośbą o poinformowanie o stanowisku w tej materii oraz o działaniach i zamierzeniach resortu zdrowia w kwestii rozwiązania tego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: