Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prac nad nowym rozporządzeniem dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli z dnia 2009-10-12.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/478004/04/III/8012 RZ
Data sprawy:
2009-10-12
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prac nad nowym rozporządzeniem dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

W piśmie z dnia 13 maja 2008 r. Rzecznik został poinformowany, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej podjęto prace nad nowym rozporządzeniem dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się o informację, na jakim etapie znajdują się prace legislacyjne w wyżej wymienionym zakresie.

W piśmie z dnia 12 października 2009 r. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o informację, na jakim etapie znajdują się prace legislacyjne związane z przygotowaniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie komisji dyscyplinarnych i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli.

W piśmie z dnia 9 lipca 2010 r., nawiązując do wcześniejszej korespondencji dotyczącej prac nad nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie komisji dyscyplinarnych i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli, w szczególności pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 października 2009 r? Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowejz prośbą o informację, na jakim etapie znajdują się prace legislacyjne związane z wydaniem powyższego aktu normatywnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: