Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie utrudnionego dostępu lekarzy do odbywania specjalizacji z dnia 2009-10-15.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/630298/09/X/10018.6.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie utrudnionego dostępu lekarzy do odbywania specjalizacji.

W interesie pacjentów i całego społeczeństwa leży usprawnienie i ułatwienie rozwoju zawodowego lekarzy, w tym odbywania specjalizacji, przy zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia i wysokich kwalifikacji lekarzy specjalistów. Niezbędne jest w szczególności zapewnienie wszystkim lekarzom nieskrępowanego, równego i opartego na przejrzystych zasadach dostępu do doskonalenia zawodowego, w tym odbywania specjalizacji w formie rezydentury, a także zniesienie ograniczeń w dostępie lekarzy do wybranej przez siebie specjalizacji. Każdy lekarz wyrażający chęć uzyskania tytułu specjalisty powinien mieć realną możliwość odbycia specjalizacji zawodowej. Tymczasem Komunikat w sprawie liczby miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację ukazał się w tym roku ze znacznym opóźnieniem, co stanowi naruszenie obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1e ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Sytuacja ta wywołała niepokój lekarzy i obawy o możliwość odbycia specjalizacji. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie przyczyn opóźnienia wykonania obowiązku wynikającego z art. 16 ust. le ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustosunkowanie się do podniesionych kwestii.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: