Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku przepisów określających normy hałasu dla urządzeń wysyłających sygnały dźwiękowe przez pojazdy uprzywilejowane z dnia 2009-10-21.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/626362/09/X/10003.9 RZ
Data sprawy:
2009-10-21
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku przepisów określających normy hałasu dla urządzeń wysyłających sygnały dźwiękowe przez pojazdy uprzywilejowane.

Do Rzecznika wpłynęło pismo obywatela, w którym skarży się na hałas emitowany przez urządzenia wysyłające dźwiękowe sygnały ostrzegawcze zamontowane na pojazdach sanitarnych (ambulansach). Skarżący, który zamieszkuje w pobliżu stacji pogotowia ratunkowego, podnosi, że wysoki poziom hałasu wytwarzanego przez wspomniane urządzenia stanowi dolegliwą uciążliwość dla mieszkańców budynków położonych w sąsiedztwie stacji. Z przeprowadzonej przez Rzecznika analizy wynika, że obowiązujące przepisy prawa nie ustalają dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego przez nowoczesne generatory dźwięku i głośniki wysyłające sygnały ostrzegawcze, w które wyposażone są pojazdy uprzywilejowane, w tym karetki pogotowia ratunkowego. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o podjęcie - w ramach posiadanych kompetencji - stosownych działań zmierzających do usunięcia luki prawnej i wydania przepisów regulujących dopuszczalny poziom hałasu wytwarzanego w związku z wysyłaniem przez pojazdy uprzywilejowane dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: