Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie reagowania funkcjonariuszy Policji w sytuacji zgłoszenia procederu zmuszania dzieci do żebrania z dnia 2009-09-29.

Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/590804/08/II/2014 RZ
Data sprawy:
2009-09-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie reagowania funkcjonariuszy Policji w sytuacji zgłoszenia procederu zmuszania dzieci do żebrania.

W nawiązaniu do ubiegłorocznej korespondencji dotyczącej problemu wykorzystywania dzieci do żebractwa, Rzecznik poinformował, że nadal docierają do niego sygnały, iż funkcjonariusze Policji niejednokrotnie odmawiają interwencji lub podejmują działania ograniczające się do pouczenia, w przypadku zgłoszeń obywateli wskazujących na przypadki żebrania przez małe dzieci lub wykorzystywania dzieci (niejednokrotnie niemowlęta) przez osoby dorosłe do żebrania. Ponadto, podczas seminariów poświęconych problematyce handlu ludźmi, w tym podczas konferencji organizowanych przez Policję, organizacje pozarządowe wskazują na nieumiejętność identyfikacji przez funkcjonariuszy Policji ofiar handlu ludźmi, w tym zwłaszcza dzieci. W odpowiedzi na ubiegłoroczne wystąpienie Rzecznika, Komendant Główny Policji zapowiedział zebranie informacji i danych statystycznych związanych ze skalą zjawiska żebractwa dzieci, a także żebractwa matek z dziećmi oraz podjęcie próby przybliżonego określenia liczby kierowanych przez Policję wystąpień do sądów rodzinnych i opiekuńczych związanych z aktami demoralizacji dzieci narażonych na żebractwo. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie, a także przekazanie powyższych danych.

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie reagowania funkcjonariuszy Policji w sytuacji zgłoszenia procederu zmuszania dzieci do żebrania.

Rzecznik zwrócił się z prośbą o uzupełnienie informacji przekazanych w odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: