Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wyników rankingu badającego jakość systemów opieki zdrowotnej w krajach europejskich z dnia 2009-10-27.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/614296/09/X/10018.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-27
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wyników rankingu badającego jakość systemów opieki zdrowotnej w krajach europejskich.

Ośrodek analityczny Health Consumer Powerhouse w Brukseli specjalizujący się w kwestiach opieki zdrowotnej i praw pacjentów opublikował ostatnio Raport, w którym polska służba zdrowia znalazła się na 26. miejscu rankingu badającego jakość systemów opieki zdrowotnej w 33 krajach europejskich (źródło: PAP, 28-09-2009). Wynik ten oznacza, że w porównaniu z badaniem sprzed roku, nie nastąpiła znacząca poprawa sytuacji pacjentów w Polsce, a nasza służba zdrowia klasyfikowana jest jako jedna z najgorszych w Unii Europejskiej. W przekazanej Ministrowi Zdrowia w czerwcu 2009 r. Białej Księdze zawierającej całość korespondencji Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach ochrony zdrowia można znaleźć obszerną dokumentację niedostatków systemowych rzutujących negatywnie na sytuację zdrowotną indywidualnych osób oraz całych populacji, np. dzieci i młodzieży lub ludzi w wieku podeszłym. W tym kontekście Rzecznik zwrócił się z prośbą o ustosunkowanie się do wyników wspomnianego rankingu oraz udzielenie informacji o podejmowanych systemowych działaniach naprawczych w ochronie zdrowia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: