Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby opracowania standardów medycznych przeprowadzania badań DNA w sprawach cywilnych z dnia 2009-10-23.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/383896/01/IV/1104 RZ
Data sprawy:
2009-10-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby opracowania standardów medycznych przeprowadzania badań DNA w sprawach cywilnych.

Rzecznik ponownie zwrócił się z prośbą o ustosunkowanie się do potrzeby opracowania standardów medycznych przeprowadzania badań DNA w sprawach cywilnych, pozwalających na zagwarantowanie ich rzetelności i zgodności z prawdą materialną.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dalszych losów regulacji technicznych aspektów przeprowadzania badań DNA.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: