Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie profilaktyki i opieki zdrowotnej nad osobami dotkniętymi HIV/AIDS z dnia 2009-10-29.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/632390/09/X/10018.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie profilaktyki i opieki zdrowotnej nad osobami dotkniętymi HIV/AIDS.

W raporcie Euro HIV Index szereg państw zostało skrytykowanych za niski poziom profilaktyki i opieki zdrowotnej nad osobami dotkniętymi HIV/AIDS (Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia z dnia 15 października 2009 r.). Polska, w rankingu obejmującym 29 państw europejskich znalazła się na 20 miejscu. Z europejskiego raportu wynika, że w Polsce zwiększa się narażenie na infekcje HIV m.in. wskutek częstszego podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych. Zdaniem autorów raportu, w Polsce należy także poprawić opiekę nad osobami dotkniętymi HIV/AIDS odnośnie do monitoringu sytuacji epidemiologicznej, zwłaszcza w placówkach penitencjarnych. Okazuje się ponadto, że osoby zakażone HIV nie są badane pod kątem wirusowego zapalenia wątroby, zaś chorzy na gruźlicę - pod kątem zakażenia HIV. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o ustosunkowanie się do wyników wspomnianego rankingu oraz udzielenie informacji o podejmowanych systemowych działaniach naprawczych w zakresie profilaktyki i opieki na osobami dotkniętymi HIV/AIDS.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2009-12-07
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (30.11.2009 r.) zapewnił o wysokim standardzie prowadzonych działań profilaktycznych oraz opieki nad osobami dotkniętymi HIV/AIDS. Polski system opieki nad osobami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS, w tym także w jednostkach penitencjarnych należy do najlepszych w Europie. Odrębną kwestią pozostaje monitoring sytuacji epidemiologicznej, który nie stanowi jednak elementu opieki nad osobami dotkniętymi problemem HIV/AIDS, a część nadzoru epidemiologicznego kraju. Za monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w placówkach penitencjarnych odpowiadają służby podległe Ministrowi Sprawiedliwości, a nie Ministrowi Zdrowia. Odnośnie do monitorowania sytuacji epidemiologicznej zakażeń HIV i zachorowań na AIDS trudno nie zgodzić się z autorami raportu, iż w naszym kraju występują pewne niedobory danych, spowodowane głównie brakiem poprawnej zgłaszalności do Państwowego Zakładu Higieny przez lekarzy. Jak się jednak wydaje, problem ten nie dotyczy tylko HIV/AIDS, a szeregu jednostek chorobowych. Zakażenia i zachorowania wykryte w prywatnym sektorze służby zdrowia często nie trafiają w ogóle do ogólnokrajowego systemu monitorowania Państwowego Zakładu Higieny. Z problemem monitorowania sytuacji epidemiologicznej zmaga się większość krajów Unii Europejskiej. W odpowiedzi podkreślono, że Raport Euro HIV Index 2009 jest znany Ministerstwu Zdrowia, wywołał także oburzenie środowiska medycznego pracującego z pacjentami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS, gdyż zawiera nieprawdziwe stwierdzenia, np. że polscy pacjenci zakażeni HIV nie są testowani w kierunku gruźlicy i vice versa, co - gdyby było prawdą - stanowiłoby błąd w sztuce medycznej.